Om Byutvikling AS

Byutvikling AS er et konsulentfirma med hovedfokus på kommersiell eiendomsutvikling. Selskapet har vært engasjert i handelsprosjekter over hele landet.

Selskapet ble etablert i 1992 etter utbyggingen av bysenteret Magasinet i Drammen sentrum.

  • Byutvikling AS består for øyeblikket av eiendomsutvikler Jan Lædre, som har drevet sin konsulentvirksomhet gjennom selskapet i flere år.
  • Selskapets prosjekter har både vært typiske byprosjekter, men også prosjekter i storhandelsområder utenfor bykjernen.
  • En fellesnevner har vært å forstå og finne frem til hvordan en eiendom må utformes for at den skal være attraktiv for handelsbedrifter og gi varig livsgrunnlag for publikumsbaserte leietakere.
  • Noen ganger trengs det et mindre og noen ganger et større grep for at en eiendom skal fremstå mer attraktiv og levedyktig i handelens øyne.
  • Analyse av handelseiendommers kommersielle godhet og beskaffenhet, er et viktig og et nødvendig startgrunnlag i et handelsprosjekt. Dette fokuset bør deretter følge prosjektet gjennom alle faser. Hvis ikke kan utleiearbeidet bli vesentlig mere slitsomt og utfordrende.
  • Disse oppgavene har Byutvikling AS i noen prosjekter ivaretatt gjennom rollen som kommersiell prosjektleder før byggestart og en rolle som kommersiell rådgiver etter byggestart, f.eks. ved utvidelsen av Maxi-senteret på Sandnes og utvidelsen av AMFI Alta.
  • Butikker, serveringssteder og andre publikumsbaserte virksomheter er opptatt av beliggenhet, naboer, kundestrøm og omsetning. Noen kjeder eller enkeltstående butikker er i etableringsmodus, andre reorganiserer seg etter krevende ekspansjonsperioder eller faser med sviktende omsetning. For en gårdeier som ønsker å få leid ut sine lokaler er det nødvendig å nå frem til aktuelle kandidater som er klar for ekspansjon og nye lokaler. Annonsering er en mulighet, men som regel etableres dialogen gjennom oppsøkende arbeid og etablert kontaktnett. Å finne aktuelle leietakere, selv i perioder med etableringstørke og krevende prosjekter er noe av Byutviklings spisskompetanse.